Tartalom:

Magyar királyok és uralkodók – 1. rész: Árpád
„Tisztelni a magasztosat, élvezni a szépet, cselekedni a jót” – Weimar története és szerepe a kulturális fejlődésben
Szárovi Szent Szerafim
Ritmikus masszás
Az isteni erények a szellemtudomány fényében – A hit hét misztériuma
Az anyagiasság súlyos ára
Az emberi szervek titkai – A tüdő
A mesék titkai – Csizmás kandúr és a csillagos égbolt
Fegyvertelen katona – filmajánló
A sünfurulya – mese

Megvásárol (nyomtatott)
   
Letölt (PDF)


< 109      108. szám      107 >

Ízelítő a cikkek tartalmából:

Magyar királyok és uralkodók – 1. rész: Árpád
Magyar történelemmel foglalkozó új sorozatunkban kiemelkedő uralkodóink életét, sorsát kívánjuk bemutatni. A sort Árpád-házi uralkodóinkkal kezdjük, közülük is dinasztiának nevet adó, hon(vissza)foglaló Árpáddal. A hagyományos forrásokat az alternatív megközelítésekkel kiegészítve igyekszünk egy teljesebb és valósabb képet adni életútjáról, döntéseiről, áldozatvállalásairól és hazánk történelmében betöltött meghatározó szerepéről.

„Tisztelni a magasztosat, élvezni a szépet, cselekedni a jót” – Weimar története és szerepe a kulturális fejlődésben
Aligha akad még egy ilyen kisváros, mint Weimar, ahol ennyi jelentős személyiség élt és fordult meg az évszázadok során. Különös jelentőségű az a néhány évtized, amikor Goethe a városban élt és dolgozott, korának egyik legjelentősebb szellemi-kulturális centrumát hozva létre itt. Goethe és társainak munkássága az antropozófia előkészítése szempontjából is kiemelt fontosságú volt, Weimar szellemi öröksége ma is sok aktuális üzenetet hordoz. Cikkünk Weimar kulturális történelmét kíséri végig Luthertől Bachon át Steinerig.

Szárovi Szent Szerafim
Szent Szerafim egyszerre volt tisztánlátó pap, aki a szeretet által egyesülve belelátott az emberi lelkekbe, sőt ismerte a modern korba átlépő ember összes lelki nyűgét; illetve a legnagyobb egyszerűségben, kis kunyhóban élő remete, aki a világtól teljesen elzárkózott. Életútját, tanításait, a hozzá kapcsolódó csodás és tanulságos eseteket dolgozza fel róla készült írásunk.

Ritmikus masszás
Rudolf Steiner tanításai és tanácsai alapján, tizenkét éven át tartó közös munka révén két doktornő, Ita Wegman és Margarethe Hauschka dolgozta ki egy új típusú masszázs alapjait. A „ritmikus masszázs” névre keresztelt módszert közel kilencven éve alkalmazzák eredményesen a világ számos pontján: klinikákon, kórházakban és terápiás intézményekben. Cikkünk betekintést enged a módszer elméleti hátterébe, illetve ismerteti a módszer előnyös hatásait.

Az isteni erények a szellemtudomány fényében – A hit hét misztériuma
A januári időszakhoz igazodva cikkünk fókuszában a hit témája áll, ezen belül olyan kérdéseket tárgyalunk, mint a modern kori hitetlenség okai, az igazi hit jellemzői és a hit „hét misztériuma”. A 17. századi materialista fordulat meghatározó alakjairól, azon belül is Baconról és Descartes-ról, illetve a hozzájuk köthető empirizmusról és racionalizmusról további részleteket tudhatunk meg.

Az anyagiasság súlyos ára
2016 decemberében immár másodjára érkezett Magyarországra Tim Kasser amerikai pszichológus, akinek fő témája az anyagiasság negatív hatásainak kimutatása az ember életére. Vizsgálatai szerint azok az emberek, akik életük nagy részében túl sok időt és energiát szánnak az anyagias célok elérésére, kárt tesznek önmagukban: elégedetlenebbek lesznek, életük sivárabbá és boldogtalanabbá válik. Ennek oka, hogy céljaik között kimutathatóan jelentősen csökkennek a közösségi, spirituális és általában a szűkebb vagy tágabb környezetük javát szolgáló értékek…

Az emberi szervek titkai – 3. rész: A tüdő
Jakab doktor írása az antropozófus orvoslás megközelítésében vizsgálja a tüdő felépítését, működését, az ember testi és lelki életében betöltött szerepét. A cikk vezérfonala, hogy megértsük Rudolf Steiner elsőre meglepő kijelentését a tüdőről: „A tüdő adja a gondolatok szilárdságát”.

A mesék titkai – 1. rész: Csizmás kandúr és a csillagos égbolt
Új sorozatunk célja, hogy ismert és népszerű mesék mélyebb jelentésrétegeit tárjuk fel az asztrológia, az asztroszófia és a szellemtudomány segítségével. A mesék egykor a felnőtteknek szóltak – írásunk segítséget nyújt ahhoz, hogy egy mai felnőtt is komoly üzeneteket fedezzen fel ezekben a sokszor hallott, ám alaposabban talán soha szemügyre nem vett történetekben…

Fegyvertelen katona (filmajánló)
Mel Gibson idén januárban mozikba kerülő legújabb alkotása számos olyan kérdést feszeget, mely háborúktól, konfliktusoktól terhelt világunkban igen csak aktuális. Ezek közül is kiemelkedik a legfontosabb kérdés: mit tehet az, aki bármilyen körülmények között nemet mond az erőszakra?