Híres magyarok, akik formálták a világot – 8. rész: Steindl Imre, Konkoly-Thege Miklós

A 19. század derekán Európán forradalmi hullám söpört végig, mely Magyarországot is elérte. A szabadság szele megérintette a népeket, és futótűzként lángra lobbantotta Európát. A feudális rendszer megroppanása és ezzel párhuzamosan a népek nemzeti öntudatra ébredése alapvető változásokat idézett elő. Létrejött az egységes Németország, Olaszország, és ekkor, az 1848-as forradalomban született meg a modern magyar nemzet is. Ahogy a serdülő lázad az egyéni szabadságáért a felnőtté válás útján, úgy tekinthetjük a népek 1848-as szabadságharcát felnőtté válásuk egyik fontos eseményének is. A forradalom leverését követően Magyarországra az osztrák uralom fagyos és rideg tele borult, „csend és hó és halál”. A fokozatos enyhülés végül 1867-ben elhozta a kiegyezést, és az ország látványos fejlődésnek indult.

(Megjelent a Manifesztum 139. számában)

A kategória további cikkei…

Betekintés a cikkbe: