Tartalom:

  • Híres magyarok, akik formálták a világot – 11. rész – Eötvös Loránd, Puskás Tivadar és Csonka János
  • „A reuma gyógyítható!” – mozgásszervek és az antropozófus gyógyászat
  • A szerződés mint a kapcsolatok alapja – a pszichológia és a vallás megközelítésében
  • Via Lucis – a Fény útja
  • 21. Napfényes Fesztivál – A testi-lelki-szellemi egészségért
  • Pünkösd misztériuma (2. rész)
  • Színterápia – a színek csodálatos gyógyító ereje
  • A biodinamikus mezőgazdaság, a Föld és az ember gyógyító módszere
  • A tábortűz körüli személyes közelség újrafelfedezése
  • Mese – Mindentbíró János és a Ragyogó sólyom
Megvásárol (nyomtatott)
   
Letölt (PDF)


143. szám      142 >

Ízelítő a cikkek tartalmából:

A tábortűz körüli személyes közelség újrafelfedezése

Az e-mail 1980-as évekbeli elterjedése óta elértük, hogy szinte megállás nélkül kommunikálunk, nemritkán olyan tartalmakkal terhelve tudatunkat és  figyelmünket, amik vagy érdektelenek számunkra, vagy megválaszolásuk nem a mi dolgunk. Az úgynevezett okostelefonok térnyerése óta ez a terhelés exponenciálisan megnövekedett. Az elektronikus kommunikáció robbanásszerű elterjedésének és hozzáférhetőségének hatására napjainkban egy amerikai  átlagember már nagyjából 4 órát használja a telefonját, vagyis fordítja szabadidejének jelentős részét olyan dolgokra, ami egyéni és társas kapcsolatainak fejlődése, egyensúlya és kiteljesedése szempontjából teljességgel haszontalan és káros. Ez heti 28 órát, évente pedig több mint 2 hónapot jelent! Cikkünkben igyekszünk  feltárni, hogyan hat mindez a szociális életünkre, és mivel ellensúlyozhatjuk negatív hatásait!

Via Lucis – a Fény útja

Krisztus feltámadása a keresztény ember hitének egyik alaptézise. Aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus a Megváltó és nem hisz az örömhírben, vagyis abban, hogy  Krisztus feltámadt, az nem vallhatja magát kereszténynek. Az Ő feltámadása határtalan örömforrást jelent minden keresztény ember számára, sőt az egész lelket átható életszemlélet forrásává válhat.

Pünkösd misztériuma

A keresztény beavatási út hét fokozata szorosan kötődik ahhoz a hét csakraszinthez, melyeken át a Szent Szellem végighalad. A pünkösdi élményt mind a hét csakraszinten át kell élnünk. Vizsgáljuk meg, milyen felismerésekkel jár a pünkösdi élmény átélése a különböző szinteken!

Híres magyarok, akik formálták a világot – 11. rész

A 19. század második felében az ipar, a kereskedelem és a szállítás fejlődése új igények és kihívások elé állította a tudomány képviselőit. A gőzgépek helyett egyszerűbb, biztonságosabb és energiatakarékosabb gépekre volt szükség, így az érdeklődés a belső égésű motorok felé fordult, a közlekedés új távlatait nyitva meg. A telefon feltalálása a hírközlést forradalmasította. De találmányok sora született a tudományok minden területén. Ebben a cikkben három magyar tudósról, feltalálóról írunk, akik tudásukkal és áldozatos munkájukkal e kor tudományos fejlődését segítették. Eötvös Loránd szavaival „Csak az az igazi tudomány, amely világra szól, s ezért, ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet.”

A reuma gyógyítható!

A címben szereplő idézet kedves tanáromtól és barátomtól, dr. Oláh Andortól származik. Híven tükrözi az ő mindig pozitív, reményt adó, segítőkész hozzáállását a betegséghez és a betegeihez. Örülök annak, hogy ezt megtapasztalhattam a vele való együttműködés során, és azóta is igyekszem én is ebben a szellemben  munkálkodni.

A szerződés mint a kapcsolatok alapja – a pszichológia és a vallás megközelítésében

Az önismereti munka egyik hatalmas és nehéz területe az emberi kapcsolatok. Már az is egy hosszú folyamat, amíg önmagamat megismerem és elfogadom, de  mindezt egy másik emberrel – sőt közösségekkel – megtenni nagy falat. Könyvtárnyi tudás gyűlt össze az emberi történelem folyamán arról, hogy milyen tanácsok,  szabályok, sőt törvények vonatkoznak a társas együttélésre – kezdetekben inkább a vallások keretein belül, a modern időkben pedig a pszichológia  kutatásai nyomán.

21. Napfényes Fesztivál – A testi-lelki-szellemi egészségért

Több mint 20 éve minden június elején van egy kiemelt nap, amikor lehetőséget kapunk rálépni az önmagunkhoz, igazi értékeink felfedezéséhez vezető útra. Ez egy  csodálatos kincskeresés, ahol mindannyian – gyermekek és felnőttek, fiatalok és idősek, egyedülállók és családosak – valódi igazgyöngyökre lelhetünk. A  Napfényes Fesztivál célja ugyanis, hogy segítse az embereket a testi egészség, a lelki egyensúly és a szellemi kiteljesedés jegyében összhangba kerülni saját  magukkal és a világgal. Örömteli és egyben megérintő élményekre hív, és rajtunk áll, merre hajózunk a változatos programok tengerén, melyeknek idén is a MOMkult biztosít ideális környezetet.

A biodinamikus mezőgazdaság, a Föld és az ember gyógyító módszere

Rudolf Steiner épp száz évvel ezelőtt, 1924-ben fektette le a biológiai-dinamikus mezőgazdaság alapjait a koberwitzi „mezőgazdasági kurzus” néven ismert előadássorozata keretében. A biodinamikus kifejezés a bios (élet) és a dynamis (a mozgáshoz, változáshoz, fejlődéshez szükséges erő) görög szavak összetételéből származtatható. A biodinamikus mezőgazdasági módszer a földi természetben megfigyelhető ökológiai folyamatokon túl figyelembe veszi a Föld kozmoszban elfoglalt helyét, szerepét, a Holddal, a többi bolygóval és a csillagjegyekkel kapcsolatos viszonyát, az általuk közvetített hatásokat, és a közöttük működő folyamatos és ritmikus kölcsönhatást.

Mese – Mindentbíró János és a Ragyogó sólyom

Volt egyszer egy királylány, aki apja halála után egymaga uralkodott a nagy birodalom felett. Sok királyfi próbálta elnyerni a kezét, de hasztalan. A királylány  kívánsága ugyanis az volt, hogy aki feleségül akarja venni, az hozza el neki a Ragyogó sólymot, aki nélkül nem tud élni. Senki nem tudta azonban, hol él a Ragyogó  sólyom. Mikor már egy jó ideje egy királyfi sem akadt, aki teljesítette volna a feladatot, a királylány nagyon megbetegedett.

Színterápia – a színek csodálatos gyógyító ereje

„A szín élet” fogalmazta meg Johannes Itten svájci festő és művészetpedagógus, a színek kutatója. A színek körülvesznek minket a világban, és tudat alatt hatva  ránk már a puszta létükkel is gyógyítanak. Ennek a cikknek a megírásával az volt a célom, hogy megmutassam a kedves olvasónak, hogyan lehet használni tudatosan a színek gyógyító erejét.