< 140      139. szám      138 >

Ízelítő a cikkek tartalmából:

„Az légy, aki vagy”– A boldog és önazonos élet titkai

Azt, hogy mi a boldog és kiteljesedett élet titka, össze lehet foglalni egyetlen mondatban, de akár napokig is lehet róla beszélni. Cikkünkben ezúttal különleges szempontból közelítjük meg a boldogság témáját. A boldog és kiteljesedett élet alapja az, hogy az ember a létezés minden területével harmóniában legyen. Akkor nevezhetünk valakit boldognak, ha sikerül összhangot teremtenie a létezés összes területével: a fizikai világgal, saját magával, a körülötte lévő emberekkel, az embertársaival, valamint a transzperszonálissal, a személyfelettivel.

Korunk gyermekei és a szükségleteik a hét életfolyamat tükrében

Felgyorsult világunkban állandó változások közepette próbálunk az emberi élet egyik legörömtelibb feladatában, a gyermeknevelésben jól helytállni. Számtalan kérdés merül fel bennünk tanítóként és szülőként is: Milyenek a mai gyermekek? Mit várnak tőlünk? Milyen változásra hívnak? Ha korunk gyermekeire tekintünk, azt láthatjuk, hogy közülük egyre többen nehezen tudnak a hagyományos bölcsődei, óvodai, iskolai keretekhez alkalmazkodni. Ők mások, érzékenyebbek, izgágábbak, nehezebben teremtenek kapcsolatot a kortársaikkal, továbbá sokuknál nem jelennek meg természetes módon a tanuláshoz szükséges képességek a megfelelő életkorban. Ebben az írásban egy kutatásra hívunk benneteket azzal kapcsolatban, hogy hogyan segítsük gyermekeinket az egészséges növekedésben a mai kor kihívásai közepette. Ezt a témát cikkünkben a hét életfolyamat megismerése révén próbáljuk megragadni.

Szűz Mária növényei – a nyár virágai

Ebben az írásban a középkorban gyökerező, Szűz Máriához köthető virágszimbolikáról lesz szó, megismerhetünk olyan „Máriás növényeket”, melyekkel az adott évszakban mi is találkozhatunk. Az említett virágszimbolika először a középkori kolostorkertekben jelent meg. Az első ismert szent, aki Mária-kertet hozott létre és feltehetőleg használta korának a virágszimbolikáját, Szent Fiacrius (Kr. u. 610-668) volt. A középkori szerzeteseknek – Szent Benedek regulája szerint – az „ora et labora”, avagy „imádkozz és dolgozz”-elvét a kertben is megkövetelték, azaz elmélkedni és kertészkedni egyaránt kellett a kertben. Részben ezeknek a kerti elmélkedéseknek a gyümölcseként keletkezhettek a virágoknak Máriához köthető elnevezései.

A baktériumok, az antibiotikumok és az étertest

E cikk első részében megismerkedhetünk néhány olyan gondolattal, mely az akadémiai orvoslás álláspontját tükrözi a baktériumokról és az antibiotikumokról. A baktériumok önálló, egysejtű lények. Rendelkeznek sejtfallal, ezen belül különféle sejtalkotókkal, valamint saját anyagcserével is. Képesek lehetnek aktív mozgásra. Saját életüket fenntartják tehát, és mivel igen jó a szaporodó képességük, ezért a fajfenntartás lehetősége is adott számukra. Szervezetünkben nagy számban fordulnak elő olyan baktériumok, melyek együtt élve az emberrel, támogatják annak bizonyos létfontosságú működéseit.

Híres magyarok, akik formálták a világot – 8. rész: Steindl Imre, Konkoly-Thege Miklós

A 19. század derekán Európán forradalmi hullám söpört végig, mely Magyarországot is elérte. A szabadság szele megérintette a népeket, és futótűzként lángra lobbantotta Európát. A feudális rendszer megroppanása és ezzel párhuzamosan a népek nemzeti öntudatra ébredése alapvető változásokat idézett elő. Létrejött az egységes Németország, Olaszország, és ekkor, az 1848-as forradalomban született meg a modern magyar nemzet is. Ahogy a serdülő lázad az egyéni szabadságáért a felnőtté válás útján, úgy tekinthetjük a népek 1848-as szabadságharcát felnőtté válásuk egyik fontos eseményének is. A forradalom leverését követően Magyarországra az osztrák uralom fagyos és rideg tele borult, „csend és hó és halál”. A fokozatos enyhülés végül 1867-ben elhozta a kiegyezést, és az ország látványos fejlődésnek indult.

Galgóczy Erzsébet élete – 12–15. szeretetközösség Krisztussal

Galgóczy Erzsébet élete méltó példája a Krisztussal való közösségnek. Személyes életénél fontosabbnak tartotta az Úr akaratának beteljesítését. Boldogan részt vállalt a megváltásból és ezzel Krisztussal lépett közösségre. A krisztusi szeretet annyira áthatotta, hogy képes volt egy egész népért, országért önmagát feláldozni, nagy szenvedéseket vállalni, az Úr összes sebeit hordozni, Krisztus egyik legnagyobb munkatársává, társmegváltóvá válni!

Tisztítsd meg elméd zűrzavarát! – Elmemenedzsment a mindennapokban

Érezted már úgy – akár több év önismereti munka után is –, hogy vannak visszatérő, mérgező gondolataid, hogy nem tudsz megszabadulni sok éve történt traumáktól vagy épp rossz szokásoktól? Te irányítod a gondolkodásodat vagy időről időre azon kapod magad, hogy elmédben minden igyekezeted ellenére zűrzavar van? Ha valamelyik kérdésre igennel feleltél, vagy egyszerűen csak érdekel, hogyan irányíthatnád elméd működését, javíthatnád mentális egészségedet és fokozhatnád gondolkodásod hatékonyságát, Dr. Caroline Leaf módszere neked szól. Dr. Leaf több évtizede foglalkozik ezekkel a kérdésekkel és számos könyvet írt a témában. Ez a cikk Tisztítsd meg elméd zűrzavarát című írását veszi alapul, ami magyarul is megjelent.

Szűz Mária tisztelete Giotto művészetében

Giotto munkássága a modern művészet születéstörténete. Kora a gótikáé (XIII. század), melyben a bizánci művészet előírásainak megfelelően az alakok ábrázolása szimmetrikus, egyszerű, kissé merev, szertartásos és mozdulatlan. A templomok freskói elbeszélő jellegűek, krónikaszerűek. Ebbe a szabálykövető, konzervatív, érzelmektől mentes ábrázolásmódba hoz Giotto egy új látásmódot, színt, emberközeliséget, miáltal a művészetet átvezeti az élet és az emberi érzelmek valóságának világába. Így válik méltán a modern nyugati festészet úttörőjévé.

Mesék – Miért virágzik kétszer a gyermekláncfű? – A százszorszép

Egyszer a Jézusgyermek virágos réten játszott egymagában. Az összes virág közül az aranyfejű gyermekláncfű volt a legkedvesebb számára, amelyek olyanok voltak a zöld mezőn, mint aranyló kis napocskák. Nagy csokrot szedett belőlük, kezei között sosem hervadtak el a virágok. Egyszer csak különféle állatokat pillantott meg, amelyek lassan és tisztelettudóan közelítettek felé...